Parteneri

Untitled Document

Vă invităm să descoperiți partenerii care ni s-au alăturat cu ocazia celei de-a XIV-a ediție a Forumului Național ONG 2014.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Direcția de Dialog Social Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Direcția de Dialog Social

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin Ministrul delegat pentru Dialog Social, susține organizarea Forumului Național ONG 2014, în calitate de partener, prin asigurarea suportului logistic necesar desfășurării evenimentului și facilitarea colaborării între ONG și reprezentanți ai administrației centrale.

Fundația DIGNITAS Fundația DIGNITAS

Fundația DIGNITAS este partener al Forumului Național ONG 2014, susținând organizarea evenimentului și contribuind cu propria expertiză în ceea ce privește sensibilizarea și implicarea mediului de afaceri în proiectele ONG.

Fundația Dignitas și-a concentrat întreaga energie în susținerea modelelor și inițiativelor inteligente, care pot schimba dinamica societății românești. Unitatea și colaborarea sunt pilonii de bază ai unei societăți civile puternice.

Business Club Dignitas urmăreşte să creeze o platformă de întâlnire şi concentrare a iniţiativelor tuturor părţilor interesate în elaborarea şi implementarea unor strategii coerente de dezvoltare durabilă a României. Gândite ca o serie de evenimente dedicate stimulării activității investiționale în România, conferințele organizate sub egida Business Club Dignitas facilitează comunicarea constructivă și interactivă intre companii, decidenți și ONG-uri care pot oferi un context de dialog aşezat pe baze raționale, care să genereze soluții viabile.

Clubul de Excelență al tinerilor Dignitas susține și promovează inițiativele, proiectele de viață și carieră ale tinerilor români din țară și din străinătate, pentru a genera performanță și crearea unei elite profesionale și morale. Fundația Dignitas a lansat, în colaborare cu Centrul pentru Studii Complexe, seria de întâlniri inspiraționale pe tema științei complexității, cu Dr. ing. Florin Munteanu. Cursurile vor continua în această toamnă.

Prin Colecția Dignitas și prin evenimente dedicate personalităților românești, programul “Recuperări istorice” își propune să recupereze nivelul conștiinței publice, demnitatea românilor, prin cunoașterea și asumarea patrimoniului material și spiritual național.

Fundația Dignitas a inițiat un program de susținere a artiștilor plastici români, prin organizarea în Galeria de artă Dignitas, de expoziții temporare și prin editarea unor cataloage de autor.

Forumul ONG este cadrul unei dezbateri despre rolul și stadiul societășii civile din România. Prin implicarea ca partener, Fundația Dignitas reafirmă angajamentul nostru pentru a crea o platformă de comunicare și solidarizare a ONG-urilor dinamice din România.

“Aspirația zborului”- Bruxelles 2015
Timp de doua zile, expo-conferința „Aspirația zborului” va fi o incursiune în universul de gândire și simțire al românilor, care promovează succesele și dorința românilor de deschidere, de autodepășire și de evoluție.

Organizatii neguvernamentale
Academia de Advocacy este o organizaţie non profit, cu expertiză în domeniul advocacy, care asistă grupurile legitime de interese în amendarea actelor normative relevante şi mobilizează participarea acestora în elaborarea politicilor publice. Academia de Advocacy are drept scop mobilizarea partenerilor sociali şi a societăţii civile în practicarea principiilor democraţiei participative, utilizând tehnicile de intervenţie din domeniul de advocacy și lobby. Pune la dispoziţia grupurilor legitime de interese programe de advocacy, lobby,  instruire, asistenţă tehnică, consultanţă de specialitate, monitorizare, analiză diagnostic şi cercetare.
AID-ONG Agenția pentru Informarea și Dezvoltarea Organizațiilor Neguvernamentale – AID-ONG
Agenţia pentru Informarea şi Dezvoltarea Organizaţiilor Neguvernamentale – AID-ONG este un centru de resurse pentru organizaţii non-profit, oferind informaţii, instruire și asistență tehnică celor interesați. AID-ONG acționează in favoarea unui mediu stimulativ pentru organizatii neguvernamentale si pentru promovarea voluntariatului și desfăşoară o gamă largă de activităţi orientate spre dezvoltarea sectorului asociativ şi creşterea calităţii activităţilor derulate în cadrul acestuia.
Asociația Nașțională a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni este o organizație neguvernamentală, non-profit, înființată în vederea îndrumării și sprijinirii activității desfășurate de Birourile de Consiliere pentru Cetățeni (BCC). Din ANBCC fac parte 37 de organizații neguvernamentale care au înființat Birouri de Consiliere pentru Cetățeni și puncte de lucru ale acestora în peste 60 de localități urbane și rurale.

ANBCC coordonează activitățile de dezvoltare a serviciilor și de promovare ale Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni, le reprezintă în fața autorităților publice și își propune ca, pe baza informațiilor furnizate de rețeaua BCC, să elaboreze documente cu potențial impact asupra dezvoltării politicilor și serviciilor sociale.

Asociația React dezvolta o cultură organizațională bazată pe implicare și pe profesionalism, menite să asigure creșterea  organizației și dezvoltarea ei durabilă.

Misiunea asociației este identificarea de resurse locale care, prin soluții inovatoare, mobilizează comunitatea să adopte un comportament responsabil și solidar. Domeniile de intervenție ale organizației sunt:

- sănătate publică, prin dezvoltarea celui mai amplu program de donare de sânge;

- educație, prin organizarea de cursuri gratuite de acordare a primului ajutor în caz de urgență;

- economie socială, prin înființarea de întreprinderi socială, care oferă locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități;

- dezvoltare comunitară, prin investiții în comunitate (renovarea de spitale sau școli) și promovarea poveștilor de succes din comunități, prin intermediul proiectului de publishing online Al Treilea Sector.

Asociația Română Anti-Sida – ARAS este o organizație înființată de un grup de voluntari în 1992 care își propune:

- informarea și educarea tuturor categoriilor de populație asupra pericolului reprezentat de SIDA și asupra mijloacelor de prevenire a infecției cu HIV;

- promovarea atitudinii de sprijin față de persoanele deja infectate sau bolnave, apararea drepturilor și intereselor acestora;

- oferirea de servicii de asistență materială, morală și psihologică pentru persoanele infectate sau bolnave și pentru familiile acestora.

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) Centrul de Resurse Juridice – CRJ
Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o organizaţie non-guvernamentală, înfiinţată în anul 1998 de către Fundaţia pentru o Societate Deschisă (actuala Fundaţie Soros), care acţionează pentru crearea şi funcţionarea unui cadru legal şi instituţional care să asigure respectarea drepturilor omului şi a egalităţii de şanse şi pentru accesul liber la un act de justiţie echitabil.
Centrului de Resurse Juridice are două direcţii strategice – respectarea drepturilor omului şi promovarea statului de drept. CRJ desfăşoară activităţi de monitorizare şi cercetare, advocacy, formare profesională, litigii strategice şi dezvoltare a capacităţii instituţionale.
Centrul pentru Legislaţie Nonprofit (CLNR) este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2013 de un grup de experţi dedicaţi sectorului ONG din dorinţa de a oferi cetăţenilor, organizaţiilor şi companiilor acces la servicii specializate de informare şi consultanţă juridică, cercetare şi advocacy. Prin serviciile oferite ne-am propus să devenim cel mai important centru de resurse juridice pentru organizațiile neguvernamentale şi un actor important în elaborarea şi influenţarea politicilor publice ce vizează sectorul ONG din Romania.

Centrul pentru Legislaţie Nonprofit promovează un cadru juridic şi fiscal favorabil dezvoltării organizațiilor neguvernamentale şi respectării drepturilor tuturor cetățenilor. Promisiunea noastră este de a oferi răspunsuri clare şi rapide la problemele cu care se confruntă organizaţiile neguvernamentale din România.

Centrul de Resurse pentru Participare Publica - CeRe Centrul de Resurse pentru Participare Publica – CeRe
CeRe s-a nascut tocmai din convingerea ca participarea publica nu este doar un moft, ci un principiu, care, daca este folosit in adevaratul sens, poate aduce un castig important comunitatilor din tara noastra.
Misiunea CeRe este de a sprijini organizatiile neguvernamentale si institutiile publice in insusirea principiilor si aplicarea metodelor de participare publica. Pentru a indeplini aceasta misiune, CeRe ofera asistenta organizaţiilor neguvernamentale si instituţiilor publice, astfel incat:
• Organizatiile neguvernamentale sa mobilizeze cetatenii din comunitatile in care activeaza in campanii de advocacy care sa promoveze interesele comunitatii;
• Organizatiile neguvernamentale si cetatenii sa se implice in elaborarea si implementarea politicilor publice;
• Organizatiile neguvernamentale si cetatenii sa monitorizeze activitatea institutiilor publice;
• Institutiile publice sa fie transparente si deschise la initiativele de participare ale organizatiilor neguvernamentale si ale cetatenilor;
• Institutiile publice sa consulte organizatiile neguvernamentale si comunitatea in elaborarea, implementarea si monitorizarea politicilor publice;
• Institutiile publice sa fie responsabile si sa dea socoteala pentru activitatea lor in fata cetatenilor si a gruparilor acestora.
Fundația „Alături de Voi” România este o organizație neguvernamentală, inființată în februarie 2002 de către Holt International Children’s Service USA, a cărei misiune este incluziunea persoanelor seropozitive HIV și din alte grupuri vulnerabile.

Fundația dezvoltă programe în domeniul social, un accent deosebit fiind pus în ultima perioadă pe dezvoltarea de structuri de economie socială, în scopul incluziunii persoanelor cu dizabilităti. De asemenea, organizația oferă și un pachet de servicii directe pentru persoanele infectate cu HIV (și ele persoane cu dizabilități). În paralel, a fost dezvoltată și componenta de lobby și advocacy pentru susținerea sectorului ONG, promovarea și apărarea drepturilor beneficiarilor direcți – persoanele cu dizabilități inclusiv HIV/SIDA și o componenta de asistență pentru dezvoltare.

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC este principalul interlocutor specializat al statului în vederea elaborării şi redefinirii politicilor publice pentru asigurarea bunăstării copilului din perspectiva drepturilor copilului, utilizând şi dezvoltând într-un cadru coerent şi comprehensiv experienţa şi expertiza membrilor săi.

Înfiinţată în anul 1997, FONPC există cu şi pentru membrii săi, aproximativ 100 de ONG-uri, în folosul copiilor şi al comunităţii.

  Fundaţia Alpha Transilvană este o organizaţie umanitară prestatoare de servicii sociale, care activează de 21 de ani și este recunoscută atât la nivel local, cât şi naţional şi internaţional. Fundaţia un sistem integrat pentru asigurarea continuităţii serviciilor sociale destinate persoane cu dizabilităţi cu acoperire judeţeană / regională astfel:

- Servicii de prevenţie şi intervenţie timpurie pentru nou-născuţi;

- Centre de zi pentru copii şi adulţi cu dizabilităţi severe;

- Servicii ambulatorii de recuperare şi reabilitare la domiciliu pentru copii cu dizabilităţi;

- Servicii de informare, consiliere şi medierea locului de muncă pentru adulţi cu dizabilităţi;

- Dezvoltare de ateliere şi unităţi protejate.

FDSC Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, în cadrul unei inițiative a Comisiei Europene. FDSC este o „organizație pentru organizații”, care consideră ca dezvoltarea sectorului neguvernamental reprezintă în sine un indicator pentru starea comunității în care cetățenii trăiesc.

FDSC dezvoltă programe și servicii pentru organizațiile neguvernamentale din România, menite sa răspundă acelor nevoi specifice fiecărei etape de dezvoltare a sectorului neguvernamental.

Depășind sfera adresabilității  exclusive către organizațiile neguvernamentale, FDSC a ajuns în prezent să implice și alte categorii relevante pentru dezvoltarea societății civile din România – administrație publică, sectorul de afaceri, jurnaliști, mediul academic.

Funky Citizens Asociația Funky Citizens este înființată în mai 2012 şi este un ONG care adună entuziaşti convinşi că putem folosi instrumentele online pentru a implica mai mulţi oameni în promovarea bunei guvernări şi a implicării în „viaţa cetăţii”.

Prin parteneriate, coaliții și proiecte în mare măsură voluntare, a reușit să se implice deja într-o serie de proiecte care vizează, în principal, promovarea participării publice, a transparenței și responsabilității.

Institutul de Economie Socială – IES este un program al Fundației pentru Dezvoltarea Societătii Civile cu scopul de a participa activ la dezvoltarea și consolidarea economiei sociale în Romania. FDSC a inițiat acest proiect ca un demers strategic care vizează:

- dezvoltarea surselor de venit independente și sustenabile ale ONG și creșterea  impactului acestora în comunități și

- dezvoltarea relațiilor între sectorul ONG și celelalte forme ale economiei sociale în Romania (cooperative, ateliere protejate, mutualități, organizații cu caracter socio-economic din mediul rural etc).

Habitat for Humanity (Habitat pentru Umanitate) caută să elimine adăpostirea sarăcăcioasă şi lipsa de adăpost şi să facă din locuirea în condiţii decente o problemă de conştiinţă şi de acţiune perpetuă a comunităţilor afectate de această situaţie.

Prin munca voluntarilor şi donaţii financiare şi materiale, Habitat for Humanity reabilitează şi construieşte locuinţe simple, decente şi accesibile ca preţ. Familiile acceptate în programul Habitat trebuie să participe activ la ridicarea propriei case şi la casele celorlalte familii beneficiare din comunitatea lor.

Habitat for Humanity este o prezenţă activă în România prin programele la nivel naţional şi prin organizaţiile Habitat afiliate din Beiuş, Cluj, Piteşti, Rădăuţi, Craiova, Comăneşti, Cumpăna şi Ploieşti.

   Opportunity Associates Romania
Grupul Autonom pentru Democrație Participativă – PLENUM
Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat – Pro Vobis s-a constituit în 1992 și are misiunea de a dezvolta voluntariatul prin activități de instruire, consultanță, cercetare și facilitarea colaborării tuturor factorilor interesați și de a promova voluntariatul în România ca resursă viabilă și de neînlocuit în soluționarea problemelor cu care se confruntă societatea.

Eforturile de promovare și dezvoltare a voluntariatului în România includ următoarele activități:

- informare despre voluntariat în România;

- informare despre evenimente legate de voluntariat în România și în lume;

- promovarea unor oportunități de voluntariat naționale și internaționale;

- activități de advocacy și lobby în domeniul voluntariatului, prin promovarea politicilor favorabile voluntariatului, inițierea și/sau susținerea de inițiative legislative, documente, campanii etc.;

- elaborarea de publicații pe teme de voluntariat.

RISE – Rețea Întreprinderilor Sociale de Inserție este înființată de 8 ONG-uri din România: Fundatia Alaturi de Voi Romania, Atelierul de Panza un proiect Viitor Plus, Fundatia Dezvoltarea Popoarelor, Ateliere Fara Frontiere, Fundatia Motivation, Organizatia Umanitara Concordia, Touched Collection, Areas Suceava.

Reteaua romana a intreprinderilor sociale de insertie prin activitatea economica are ca obiectiv principal sustinerea si dezvoltarea intreprinderilor de insertie socio-profesionala prin activitatea economica pentru persoane aflate in dificultate.

Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit care, din 1990 militeaza activ pentru drepturile copilului si protectia copilului în România.

Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora. Organizatia lucrează cu copiii, dar şi cu părinţii şi cadrele didactice: armonizarea acestei triade este esenţială pentru educaţia şi bunăstarea copiilor.

   Terra Mileniul III este o organizaţie de protecţie a mediului ce promovează programe de dezvoltare sustenabilă la nivel naţional şi internaţional în domeniul energiei, transportului şi al schimbărilor climatice. Activitatea principală a Fundaţiei se înscrie în domeniul schimbărilor climatice, în vederea îmbunătățirii politicilor în acest sector şi adaptării oamenilor la efectele schimbărilor climatice. Proiectele derulate urmăresc trecerea de la combustibilii fosili şi energia nucleară către eficienţa energetică şi utilizarea surselor regenerabile de energie, de la transportul auto către forme de transport durabil si nepoluant, de la produse şi consumuri nesustenabile către noi tehnologii şi produse prietenoase cu mediul.
Print Friendly