Pe scurt…despre Forum

 Forum National ONG…

  • o platformă de dialog între organizațiile neguvernamentale, decidenți și exponenți ai altor sectoare reprezentative la nivel de societate
  • acel spațiu consacrat coalizării sectorului asociativ
  • eveniment tradițional al sectorului neguvernamental în cadrul căruia sunt puse în discutie teme de anvergură pentru sectorul non-profit din România și se încearcă stabilirea unui cadru strategic de manifestare a ONG-urilor în contextele politic, economic și social existente la un moment dat.

Print Friendly