Coduri de conduită

Ce sunt Codurile de conduită?

Sunt documente care descriu valorile şi principiile pe care Guvernul şi le asumă pentru gestionarea finanţării din fonduri publice şi consultarea cu ONGurile. Codurile promovează modele de bună practică în ceea ce priveşte conduita Guvernului şi a instituţiilor subordonate, dar și a ONGurilor, în practicile de alocare a finanţărilor publice către ONGuri şi consultarea publică a acestora.

Cod de conduită privind consultarea ONG de către instituțiile publice

Codul de conduită privind consultarea ONG are ca scop realizarea unui impact pozitiv asupra modului în care Guvernul consultă şi evaluează politicile publice referitoare la ONGuri. Codul ar trebui să permită organizaţiilor neguvernamentale să contribuie în mod efectiv la dezvoltarea şi implementarea politicilor publice. Consultarea şi evaluarea politicilor publice sunt componente esenţiale atât pentru buna funcţionare a relaţiilor cu organizaţiile neguvernamentale, cât şi pentru asigurarea că sectorul este capabil să îşi îndeplinească rolul strategic.

Cod de conduită privind finanțarea ONG din fonduri publice

Codul de conduită privind finanțarea ONG din fonduri publice vizează influenţarea comportamentului organizaţional, atât la nivelul instituţiilor publice, cât şi al sectorului non-profit. Codul ar trebui să permită organizaţiilor neguvernamentale să contribuie în mod efectiv la dezvoltarea şi implementarea politicilor publice, prin:

  • stabilirea unui cadru de lucru pentru relaţiile financiare între instituţiile centrale ale statului şi ONGuri
  • stabilirea responsabilităţilor pentru ambele părţi, bazată pe aşteptările reciproce.

Scopul acestui cod este de a contribui la un dialog constructiv pentru îmbunătăţirea practicii finanţării şi achiziţiilor publice. Codul acoperă modul în care programele ar trebui să fie proiectate şi implementate pentru realizarea unui parteneriat bazat pe încredere şi respect reciproc, care denotă angajamentul de face bine lucrurile spre avantajul mutual al părţilor. Codul nu se referă la ceea ce este finanţat sau cine ar trebui finanţat.

Conținutul celor două coduri de conduită a fost updatat în funcție de cele 3 opinii de mai jos, primite în cadrul procesului de consultare cu reprezentanții administrației publice centrale. Completările în conținutul codurilor sunt semnalate prin caractere cu bold.

Comentarii: Comentarii(1)Comentarii(2) , Comentarii(3)

 

 

 

Print Friendly