Agendă – Forum Național ONG 2014

16-17 octombrie 2014

Bucureşti, Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Str. Izvor, Nr. 2-4, Bucureşti

Agendă de lucru

Joi, 16 octombrie 2014

08.00 – 09.00 – Acreditarea delegaţilor
09.00 –10.30 – Sesiune de deschidere a lucrărilor Forumului Naţional

Forumul Naţional ONG în 20 de ani şi evoluţia sectorului asociativ de la primul Forum, relaţia între sector şi instituţiile statului român şi provocări pentru următoarea perioadă

Deschiderea sesiunii:
Viorel Micescu – Director Executiv al Centrului de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale – CENTRAS
Aurelia Cristea – Ministrul Delegat pentru Dialog Social

Invitat special: Anne-Marie Chavanon – Preşedinte al Comisiei Democraţie, Coeziune socială şi Provocări Mondiale – Consiliul Europei

Moderator: Luminiţa Petrescu

10.30 – 17.45 -  Sectorul neguvernamental în oglindă
Obiectivele sesiunii:
Identificarea principalelor provocări ale sectorului neguvernamental din România la nivel intern şi extern şi propunerea de planuri de acţiune pentru soluţionarea acestora
10.30 – 11.30 – Prezentarea obiectivelor sesiunii şi a metodei de lucru

A) Sectorul neguvernamental în evoluție – profil, tendințe, provocări – Mihaela Lambru, Conf. Dr. Prodecan – Facultatea de Sociologie și Asistență Socială – Universitatea București

B) „România 100” – Raport privind evoluția recentă a sectorului neguvernamental din România – Anca Ștefan – Asociația REACT

C) Prezentarea obiectivelor şi a metodei de lucru – Dana Nicolescu – Opportunity Associates

Moderator: Dana Nicolescu – Opportunity Associates

11.30 – 12.00 – Pauză

12.00 – 13.30 – Lucru în ateliere – Identificarea principalelor provocări interne si externe ale sectorului, a cauzelor şi soluţiilor pentru abordarea acestora

 Temele abordate:

Tematica

Responsabil/i tematică

Reconstruirea solidarităţii în sectorul asociativ

Asistăm la un declin al solidarităţii la nivelul sectorului asociativ?

(Cunoaştere, Comunicare, Relaţionare, Solidaritate, Structuri)

Mihaela Munteanu – Fundația Alături de Voi România

Cu participarea: Lavinia Andrei – Terra Mileniul III

Capacitatea de advocacy a sectorului asociativ

Este sectorul neguvernamental capabil să îşi promoveze agenda şi priorităţile către autorităţile publice?

Corina Dragomirescu – Academia de Advocacy

Impactul sectorului neguvernamental

Cât de mult se corelează agenda sectorului asociativ cu agenda cetăţeanului?

Ioan Tănase – Asociația Națională a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni

Cu participarea: Elena Calistru – Funky Citizens

Oana Preda – Centrul de Resurse pentru Participare Publică

Accesul la finanţare

Are sectorul neguvernamental capacitatea de a-şi transmite coerent agenda către finanţatori?

ONGurile – clienţi captivi sau partener al finanţatorului?

Andreia Moraru – Fundația Alpha Transilvana

Cu participarea: Cristina Iova – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Protecția Copilului

Sectorul neguvernamental în evoluţie – legătura dintre dezvoltarea organizațională și sustenabilitate

Adriana Popescu – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Legislaţie şi fiscalitate

Este cu adevărat nevoie de reforma cadrului legislativ şi fiscal privind ONGurile?

Octavian Rusu – Centrul pentru Legislație Nonprofit

13.30 – 14.30 – Pauză

14.30 – 16.00 – Lucrul în ateliere – Constituirea unui grup de lucru şi agrearea unui plan de acţiune care să adreseze cel puţin 1 provocare identificată pe timp de 1 an

16.00 – 16.15 – Pauză

16.15 – 17.30 – Prezentarea rezultatelor dezbaterilor şi a liniilor principale ale planurilor de acţiune şi agrearea a 3 teme prioritare pentru a fi urmărite în perioada de follow-up

Moderator: Dana Nicolescu – Opportunity Associates

18.00 – 19.00 – Ateliere tematice

*Atelierele sunt propuse de către organizaţii care doresc să aducă în spaţiul Forumului teme de interes pentru acestea

  1. 1.      Implicarea socială a comunităţii de afaceri şi proiectele sectorului neguvernamental

Moderatori: Luiza Cristea: Director marketing, Fundatia Dignitas

Laszlo Pasco – CEO ADESCO, Fondator Business Days

  1. Casă&Acasă – Politici publice de locuire – Anemari-Helen Necșulescu, Habitat pentru Umanitate
  2. Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții – ce este și cum a ajuns o coaliție de peste 250 de ONG-uri să i se împotrivească?– Lavinia Andrei, Terra Mileniul III

Vineri, 17 octombrie 2014

08.00 – 09.00 – Accesul delegaţilor
 09.00 – 14.30 – Transparenţă, consultare publică şi colaborare în relaţia ONG – autorităţi publice centrale
Obiectivele sesiunii:

  1. Identificarea deficienţelor privind transparenţa, consultarea publică şi colaborarea în relaţia ONG – autorităţi publice centrale, agrearea unei metodologii concrete în procesul de consultare a ONGurilor de către autorităţi
  2. Asumarea de către reprezentanţii autorităţilor publice centrale a unui angajament de respectare a metodologiei de consultare, cu monitorizarea implementării de către Ministerul pentru Dialog Social
  3. Îmbunătăţirea nivelului de comunicare între ONGuri şi reprezentanţii autorităţilor publice centrale

09.00 – 10.30 – Prezentarea obiectivelor sesiunii şi a metodei de lucru

A) Situaţia actuală în ceea ce priveşte transparenţa, consultarea publică şi colaborarea efectivă ONG – instituţii publice centrale

Intervenții: Viorel Micescu – CENTRAS

Aurelia Cristea – Ministrul Delegat pentru Dialog Social

Codru Vrabie – Funky Citizens

B) Prezentarea obiectivelor şi a metodei de lucru – Dana Nicolescu – Opportunity Associates

C) Prezentarea Codului de conduită privind consultarea publică – Mihai Lisețchi – Agenția pentru Informarea și Dezvoltarea Organizațiilor Neguvernamentale AID-ONG

 

Moderator: Adrian Bădilă – Terra Mileniul III

10.30 – 13.30 – Lucru pe ateliere – Deficienţe şi soluţii privind transparenţa, consultarea publică şi colaborarea în relaţia ONG – autorităţi publice centrale şi  identificarea principalelor priorităţi privind politicile publice şi care se află pe agenda autorităţilor şi în care ONGurile vor să fie consultate

 Temele abordate:

Tematica

Responsabil/i tematică

Democraţie participativă şi drepturile omului

Mircea Kivu – Grupul pentru Democraţie Participativă PLENUM

Justiţie şi politici anticorupţie

Radu Nicolae – Centrul de Resurse Juridice

Absorbţia fondurilor europene

Flavia Preda – CeRe

Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului

Lavinia Andrei – Terra Mileniul III

Cu sprijinul: Cătălin Lazăr – Asociația ALUTUS

Politici, incluziune și economie socială

Angela Achiţei – Fundația Alături de Voi România

Cu sprijinul: Ancuţa Vameşu – Institutul de Economie Socială

Raluca Ouriaghli – RISE

Educație, Tineret și voluntariat

Tincuța Apăteanu – Asociaţia EDUSFERA

Carmen Marcu – Pro Vobis – Centrul național de resurse pentru voluntariat

Sănătate

Anca Ștefan – Asociația REACT

13.30 – 14.30 – Pauză
14.30 – 15.30 – Modele de bună practică în colaborarea ONG – autorităţi publice
Obiectivul sesiunii: Pomovarea modelelor de bună practică în relaţia ONG – administraţia publică

Prezentări:

  • Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – Angela Achiţei – Fundația Alături de Voi România
  • Legea economiei sociale – Ancuţa Vameşu – Institutul de Economie Socială
  • Coaliţia 52 – Advocacy pentru modificarea Legii transparenţei (52/2003) – Corina Dragomirescu – Academia de Advocacy
  • Legea voluntariatului – Carmen Marcu – Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat

Moderator: Adrian Bădilă – Terra Mileniul III

15.30 – 15.45 – Pauză

15.45 – 17.30 – Concluziile zilei de lucru şi ale evenimentului
A) Prezentarea concuziilor atelierelor de către moderatori
B) Agrearea de către organizaţiile neguvernamentale participante a unei declaraţii de principii şi valori privitoare la relaţia ONG – administraţie centrală
C)Închiderea lucrărilor

Intervenții: Aurelia Cristea – Ministrul Delegat pentru Dialog Social
Viorel Micescu – CENTRAS

Moderator: Adrian Bădilă – Terra Mileniul III

Print Friendly